Zaoczne gimnazjum dla dorosłych

Wiele dorosłych już osób chciałoby udać się np. do wieczorowego czy zaocznego liceum, ale nie może sobie na to pozwolić ze względu na brak wykształcenia podstawowego, a właściwie gimnazjalnego. Dla takich osób stworzono gimnazjum dla dorosłych. Mogą uczyć się w nich osoby, które ukończyły np. ze względu na obowiązki rodzinne czy obowiązki zawodowe nie mają możliwości na naukę w szkole dziennej. W większości zaoczne gimnazja dla dorosłych (te które posiadają uprawnienia szkoły publicznej) są również bezpłatne. A to oznacza także rozwiązanie problemu dla osób, których nie stać na sfinansowanie sobie nauki. Szkoły te realizują program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak zorganizowana jest nauka w tego rodzaju placówkach edukacyjnych? Wszystko przebiega w systemie zaocznym. Zajęcia zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie – w soboty oraz w niedziele Nauka trwa w sumie 3 lata, a więc składa się z 6 semestrów. Publiczne gimnazja po zakończeniu nauki przekazują dokument – świadectwo ukończenia gimnazjum na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka odbywa się zazwyczaj w 15-20 osobowych klasach. Oczywiście, obowiązkiem wszystkich uczniów będzie również nauka języka obcego. Nowoczesne gimnazja dla dorosłych, a tych nie brakuje, oferują również naukę z wykorzystaniem nowoczesnych klas komputerowych. Gimnazja dla dorosłych pozwalają zdobyć w systemie weekendowym albo wieczorowym odpowiednią wiedzę, która zostanie wykorzystana przez uczniów w trakcie egzaminu gimnazjalnego.

Absolwenci większości gimnazjów dla dorosłych mogą kontynuować naukę w takich szkołach ponadgimnazjalnych, jak np. licea ogólnokształcące dla osób powyżej 18 roku życia, , licea plastyczne, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (w miarę potrzeb również w systemie zaocznym albo systemie wieczorowym). Jak dostać się do gimnazjum dla dorosłych? Zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, a więc nie ma potrzeby zdawania egzaminów. Zapisać można się osobiście w biurze szkoły. Można zrobić to również przez telefon albo internet (konieczne będzie także dostarczenie dokumentów, np. zdjęć, świadectw z poprzednich szkół itd.).