Najlepsza szkoła policealna

Wydaje Ci się, że szkoła policealna to „koło ratunkowe”, np. w momencie, gdy nie zdasz matury czy nie dostaniesz się na wymarzone studia? W dzisiejszych czasach tego rodzaju placówki traktowane są już inaczej. Ich wizerunek na przestrzeni lat zmienił się. Dzisiaj policealna placówka nauczania może okazać się ogromną szansą do podniesienia swoich kwalifikacji i tym samym wyróżnienia się na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Szkoła policealna najczęściej trwa dwa lata. Lekcje odbywają się w trybie wieczorowym albo w trybie zaocznym. Większość osób uczęszczających na lekcje pracuje i ma wiele obowiązków. Stąd dogodne terminy zajęć.

Kierunki w szkołach policealnych są bardzo różnorodne. Ich ukończenie pozwala uzyskać tytuł technika (technik hotelarstwa, technik informacji naukowej, technik informatyk, technik logistyk, technik masażysta, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, czy np. technik organizacji reklamy). Szkoły policealne to placówki nauczania publiczne oraz niepubliczne. Zazwyczaj te drugie mają jednak uprawienia szkoły publicznej, a to oznacza że nauczanie przeprowadzane jest według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oprócz szkół policealnych dostępne  jest jeszcze studium. Wiele osób zadaje sobie pytanie o to czy lepiej wybrać studia czy studium. Często studium trwa rok i nie wymaga posiadania matury. Zanim jednak wybierze się jakąkolwiek szkołę policealną, trzeba ukończyć gimnazjum oraz technikum albo gimnazjum. Osoby dorosłe, które nie mają ukończonych tego rodzaju szkół, mogą wybrać placówki zaoczne oraz wieczorowe. Zaoczne gimnazja, licea ogólnokształcące albo uzupełniające dla dorosłych czy ponadgimnazjalne szkoły techniczne – wszystkie te placówki prowadzą lekcje w dogodnych porach dla osób dorosłych (wieczorami oraz w weekendy). Warto pamiętać również o tym, że umiejętności i kwalifikacje można uzupełniać również przez darmowe kursy zawodowe, np. te organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.