Dwuletnia szkoła policealna kierunki

Publiczne szkoły policealne albo niepubliczne szkoły policealne posiadające uprawnienia szkoły publicznej realizują program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej to placówki, w których można uzyskać tytuł zawodowy, a wszystkie zaświadczenia oraz świadectwa wydawane przez szkołę są uznawane za równorzędne ze świadectwami szkoły publicznej. W ofercie znajdziemy między innymi dwuletnią szkołę policealną. Jak sama nazwa wskazuje nauka trwa 2 lata, a więc 4 semestry. Kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem technika.

Sprawdzone placówki, nieważne czy publiczne czy niepubliczne, zatrudniają nauczycieli realizujących programy nauczania według Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zazwyczaj zajęcia w tego rodzaju placówkach prowadzone są w dogodnym dla uczniów systemie zaocznym lub wieczorowym. Składają się na nie wykłady, panele specjalistyczne, ćwiczenia, laboratoria oraz konsultacje indywidualne.

Policealne studium oferuje mnóstwo kierunków, które mogą zainteresować niejedną osobę. To szansa na uzyskanie m.in. takich zawodów jak: technik administracji, technik architektury krajobrazu, technik archiwista, technik bhp, technik ekonomista, technik elektryk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informacji naukowej, technik informatyk, technik logistyk, technik masażysta, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik organizacji reklamy, technik organizacji usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik spedytor, technik rolnik, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń sanitarnych, technik budownictwa okrętowego, fototechnik, technik geodeta, technik handlowiec, technik informatyk, kucharz, technik masażysta, kelner, technik mechatronik, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik ogrodnik, technik optyk, technik rachunkowości, technik obsługi tursytycznej  i wiele, wiele innych.