Studium a studia

Kończysz szkołę średnią i zastanawiasz się jaki powinien być dalszy etap Twojej edukacji? Większość młodych ludzi, tuż po liceum czy technikum, decyduje się na studia wyższe. W dzisiejszych czasach nikogo już to nie dziwi. Osoby, które nie zdały matury oraz osoby w średnim wieku i starsze, które dopiero teraz ukończyły szkołę średnią nierzadko rozważają również wybór studium. Studia wyższe a studium łączy przede wszystkim to, że jest to etap edukacji zaczynający się właśnie po szkole średniej. Różnic pomiędzy tymi obydwoma rozwiązaniami jest bardzo wiele. Na pewno trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy lepiej wybrać studia wyższe czy studium. Wszystko zależy od indywidualnej osoby i jej sytuacji.  Niezdanie matury czy nie dostanie się na studia nie musi być równoznaczne z wyborem studium. Można bowiem maturę zdać jeszcze raz, albo spróbować kolejnej rekrutacji na studia wyższe. Można też zdecydować się na naukę w studium. Niejednokrotnie decyzja nie jest prosta. Na pewno wymaga dokładnego przemyślenia.

Warto przeanalizować swój przyszły zawód. Jeżeli okaże się, że w jego przypadku wyższe wykształcenie jest przepustką do kariery, to warto wybrać szkołę wyższą. Niemniej jednak w wielu branżach ukończenie studium okaże się wystarczające. Niemniej jednak, żeby to stwierdzić trzeba bardzo dokładnie przeanalizować rynek pracy, na którym będziemy się w przyszłości poruszać. Warto rozpatrywać szczególnie kierunki techniczne. Oczywiście, nie każdy ma to tego dryg, niemniej jednak humaniści muszą zdawać sobie sprawę z tego, że rynek pracy nie będzie dla nich zbyt łaskawy. W przypadku takich placówek jak studium czy szkoły policealne, można liczyć na dużo zajęć praktycznych (warunkiem ukończenia szkół jest odbycie praktyk zawodowych).

Zawsze można wziąć pod uwagę zarówno studia wyższe, jak i szkołę policealną czy studium. Jedno drugiego nie wyklucza, a pozwoli podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.